MUDr. Kateřina Nová

O nás

MUDr. Kateřina Nová
Narodila jsem se 14. 1. 1975 v Plzni, vystudovala jsem 2. lékařskou fakultu UK v Praze, v roce 2002
jsem atestovala z oboru interní lékařství I. st., v roce 2005 jsem získala specializaci I. st. v oboru
všeobecné lékařství a v roce 2019 specializaci v oboru paliativní medicína. Od roku 2006 pracuji
jako praktická lékařka pro dospělé v Sušici, od roku 2011 souběžně zajišťuji lékařskou péči
v Domově důchodců v Sušici.

Jana Möstlová – všeobecná sestra
V roce 1991 jsem ukončila střední zdravotní školu v Klatovech obor dětská sestra, následně jsem pracovala 2 roky na dětské ORL v Praze, 6 let na dětském oddělení nemocnice Sušice, pak krátce v Domově důchodců Sušice. V naší ordinaci pracuji prakticky od začátku od 1.7.2006.

MUDr. Radoslava Trávníková – zastupující lékař