MUDr. Kateřina Nová

Služby

Námi poskytované služby

- preventivní prohlídky
- dispenzární péče
- předoperační vyšetření
- očkování - Očkovací látky
- Péče o pacienty v závěru života
- návštěvní služba
- ostatní agenda- pro účely OSSZ, ÚP, atd.
- výkony nehrazené ze zdravotního pojištění - Ceník služeb

Přístrojové vybavení

- EKG
- POCT (z kapky krve) – INR
- POCT (z kapky krve) – CRP